Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Holding jako pracodawca? Problemy indywidualnego prawa pracy w grupie spółek

Creator:

Raczkowski, Michał

ORCID:

0000-0001-5585-9101

Subject and Keywords:

pracodawca   grupa spółek   wielokrotne zatrudnienie

Abstract:

Rosnąca rola grup przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce staje się wyzwaniem dla tradycyjnej koncepcji pracodawcy. Z racji że holding de lege lata nie może być traktowany jako pracodawca, należy poszukiwać innych rozwiązań problemów pojawiających się w strukturach wielopodmiotowych. Obowiązujące przepisy, z bezpośrednim lub pośrednim wsparciem art. 8 kodeksu pracy, pozwalają na minimalizację niektórych aspektów nadużywania osobowości prawnej, takich jak wielokrotne zatrudnienie i niesprawiedliwa restrukturyzacja. Pozwalają one traktować różne działania różnych członków grupy tak, jakby były działaniem jedynego pracodawcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.113.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 121-132

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm