Obiekt

Tytuł: Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne a art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne a art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

Tytuł odmienny:

Contractors jointly implementing a public contract and article 8 sec. 2a of the act of 13th of October 1998 on the social insurance system

Twórca:

Przybyłowicz, Ariel

ORCID:

0000-0003-4219-0984

Temat i słowa kluczowe:

employer   social insurance   contractor executing a public contract  
pracodawca   pracownik   zleceniobiorca   uznanie za pracownika   wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne   ubezpieczenie społeczne

Abstrakt:

Article 8 para. 2a of the Act on the social insurance system includes the so-called extended employee defi nition. For social security purposes, it is also a person who has entered into a civil law contract with his own employer or with another entity, but performs this contract for his own employer. This provision creates signifi cant practical problems, including the problems on the basis of public procurements. One of the problematic questions is employing of the same people by several contractors, who perform the public procurement together as a consortium. The question then arises whether the work performed on the basis of a civil law contract concluded with one of such contractors, next to the employment contract concluded with another contractor, constitutes the title of social insurance according to the mentioned provision. In the article the Author presents potential confi gurations of such employment and tries to answer the question, in which of those confi gurations is the Article 8 para. 2a of the Act on the social insurance system applicable. According to Author, its automatic application in all of those situations is unacceptable.  

Artykuł 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ustanawia na gruncie ubezpieczeń społecznych tak zwaną rozszerzoną definicję pracownika. Do celów ubezpieczeń społecznych jest nim też osoba, która zawarła umowę cywilnoprawną z własnym pracodawcą lub z innym podmiotem, lecz wykonuje ją na rzecz własnego pracodawcy. Przepis ten stwarza istotne problemy praktyczne, między innymi na gruncie zamówień publicznych. Jedną z problematycznych kwestii jest zatrudnianie tych samych osób przez kilku wykonawców wspólnie realizujących zamówienie publiczne jako konsorcjum. Pojawia się wówczas pytanie, czy praca świadczona na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z jednym z takich wykonawców, obok umowy o pracę zawartej z innym wykonawcą, stanowi tytuł ubezpieczenia w rozumieniu powołanego przepisu. W artykule autor przedstawia potencjalne konfiguracje takiego zatrudnienia i próbuje udzielić odpowiedzi na pytanie, w których z tych konfiguracji zasadne jest zastosowanie konstrukcji art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Automatyczne jej stosowanie w każdej takiej sytuacji jest bowiem w jego ocenie niedopuszczalne.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109074   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.113.8

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 105-120

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 lip 2023

Data dodania obiektu:

18 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

49

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

53

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118724

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji