Object

Title: Reprezentacja pracodawcy w ujęciu podmiotowym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Reprezentacja pracodawcy w ujęciu podmiotowym

Alternative title:

Subjective interpretation of the representation of the employer

Creator:

Prusinowski, Piotr

ORCID:

0000-0002-5805-9908

Subject and Keywords:

employer   representation of the employer  
pracodawca   reprezentacja pracodawcy

Abstract:

The way that employers are represented in the literature and court decisions in labour law is the subject of lively discussion. Its foundation is the unclear content and structure of article 3 of the Labour Code. While in the case of organizational units it seems that the regulation is complete, for individuals with employer status it is problematic. Regardless of this problem, a question arises concerning the contradictory meaning of the employer’s representation described in the provisions of the Civil Code. This issue becomes even more signifi cant if we take into account that article 3 § 1 of the Labour Code uses ambiguous terms such as “person or governing body” and “other designated person”. This leads to subjective interpretation of the representation of the employer.  

Sposób reprezentacji pracodawcy w literaturze przedmiotu i orzecznictwie stanowi przedmiot ożywionej dyskusji. Jej podłożem jest nieklarowna treść i struktura art. 31 k.p. O ile w przypadku jednostek organizacyjnych wydaje się, że regulacja ma charakter zupełny, o tyle względem osób fizycznych mających status pracodawcy przekaz normatywny jest problematyczny. Niezależnie od tego problemu rodzi się pytanie o sens autonomicznego ukształtowania reprezentacji pracodawcy, gdy w przepisach kodeksu cywilnego aspekt ten został jednoznacznie ukształtowany. Zagadnienie to staje się tym bardziej doniosłe, jeśli się uwzględni, że w art. 31 § 1 k.p. posłużono się terminami niejednoznacznymi (takimi jak „osoba lub organ zarządzający” oraz „inna wyznaczona do tego osoba”). Wskazane kwestie skłaniają do podjęcia rozważań nad ujęciem podmiotowym reprezentacji pracodawcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109073   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.113.7

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 91-103

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

287

Number of object content views in PDF format

290

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118723

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Reprezentacja pracodawcy w ujęciu podmiotowym Jul 19, 2023

This page uses 'cookies'. More information