Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Reprezentacja pracodawcy w ujęciu podmiotowym

Creator:

Prusinowski, Piotr

ORCID:

0000-0002-5805-9908

Subject and Keywords:

pracodawca   reprezentacja pracodawcy

Abstract:

Sposób reprezentacji pracodawcy w literaturze przedmiotu i orzecznictwie stanowi przedmiot ożywionej dyskusji. Jej podłożem jest nieklarowna treść i struktura art. 31 k.p. O ile w przypadku jednostek organizacyjnych wydaje się, że regulacja ma charakter zupełny, o tyle względem osób fizycznych mających status pracodawcy przekaz normatywny jest problematyczny. Niezależnie od tego problemu rodzi się pytanie o sens autonomicznego ukształtowania reprezentacji pracodawcy, gdy w przepisach kodeksu cywilnego aspekt ten został jednoznacznie ukształtowany. Zagadnienie to staje się tym bardziej doniosłe, jeśli się uwzględni, że w art. 31 § 1 k.p. posłużono się terminami niejednoznacznymi (takimi jak „osoba lub organ zarządzający” oraz „inna wyznaczona do tego osoba”). Wskazane kwestie skłaniają do podjęcia rozważań nad ujęciem podmiotowym reprezentacji pracodawcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.113.7

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 91-103

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm