Object

Title: Osoba fizyczna jako pracodawca

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Osoba fizyczna jako pracodawca

Alternative title:

A natural person as an employer

Creator:

Lewandowicz-Machnikowska, Monika (1973- )

ORCID:

0000-0001-5140-2921

Subject and Keywords:

work   natural person   employer   household   liquidation   domestic worker   work in a domestic household   ILO Convention No. 189  
praca   osoba fizyczna   pracodawca   gospodarstwo domowe   pracownik domowy   praca domowa   Konwencja MOP nr 189

Abstract:

The study presents comments on the legal situation of natural persons who hire employees. Special attention was also paid to employers who hire employees to meet their personal needs or to work in a household. The necessity to limit the application of some provisions of the Labor Code to such employers was pointed out as justifi ed by the specifi city of functioning of such employers and as a possible factor in the reduction of illegal employment.  

W opracowaniu przedstawiono rozważania na temat sytuacji prawnej osób fizycznych zatrudniających pracowników. Szczególną uwagę zwrócono na pracodawców zatrudniających pracowników w celu zaspokojenia swoich osobistych potrzeb i pracy w gospodarstwie domowym. Konieczność graniczenia stosowania niektórych przepisów kodeksu pracy w przypadku takich pracodawców jest uzasadniona szczególnymi okolicznościami faktycznymi, w których wykonywane jest to zatrudnienie, oraz potrzebą ograniczenia nielegalnego zatrudnienia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109072   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.113.6

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 81-89

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

1 200

Number of object content views in PDF format

1208

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118722

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Osoba fizyczna jako pracodawca Jul 19, 2023

This page uses 'cookies'. More information