Obiekt

Tytuł: Kilka uwag o podstawach prawnych ograniczeń dostępu do broni palnej w Polsce

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Kilka uwag o podstawach prawnych ograniczeń dostępu do broni palnej w Polsce

Tytuł odmienny:

A few remarks on the legal grounds for restriction of access to firearms in Poland

Twórca:

Mikowski, Rafał

ORCID:

0000-0002-9465-8510

Temat i słowa kluczowe:

firearms   firearms permit   firearms access regulation  
broń palna   pozwolenie na broń palną   reglamentacja dostępu do broni palnej

Abstrakt:

The paper outlines the legal grounds for access to firearms in Poland, taking into account the current trends related to the government’s obligation to provide security to citizens. The article includes an analysis of both the constitutional principles and the applicable legislation in force, along with secondary legislation Regulations, is aimed at the clarification of the importance of the restrictions being introduced by the legislature in this field. The preventive and conservative approach of the legislature towards the expectations of some circles of stakeholders justifies the statement that the admission of firearms to be marketed is a strictly regulated exception to the principle of restricting access to firearms, which significantly contributes to the increased sense of security among citizens, especially in the light of current developments in the world.  

W opracowaniu przedstawione zostały podstawy prawne dostępu do broni palnej w Polsce w zarysie przy uwzględnieniu aktualnych tendencji związanych z obowiązkiem państwa zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa. Analiza zasad konstytucyjnych i obowiązującego ustawodawstwa przy uwzględnieniu regulacji rozporządzeniowych prowadzi do wyjaśnienia znaczenia ograniczeń wprowadzanych na tym polu przez ustawodawcę. Prewencyjne i zachowawcze podejście ustawodawcy do oczekiwań niektórych zainteresowanych środowisk uzasadnia twierdzenie, że dopuszczenie do obrotu broni palnej stanowi restrykcyjnie regulowany wyjątek od zasady ograniczania dostępu do broni palnej, co wymiernie przekłada się na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród obywateli, szczególnie w świetle aktualnych wydarzeń na świecie.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Data wydania:

2018

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2018

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109036   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.115.11

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 163-174

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

19 lip 2023

Data dodania obiektu:

17 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

455

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

468

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118702

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji