Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bezwzględny zakaz reklamy kancelarii adwokackich w realiach współczesnego funkcjonowania rynku usług prawniczych

Creator:

Zadęcka, Ewa

ORCID:

0000-0002-5184-5957

Subject and Keywords:

marketing usług prawniczych   marketing relacji   reklama   public relations

Abstract:

Prowadzenie kancelarii adwokackiej we współczesnych realiach funkcjonowania rynku usług prawniczych jest nie lada wyzwaniem. Adwokat musi nie tylko mieć wiedzę prawniczą, lecz także wykazać się znajomością mechanizmów rynkowych. Dzisiaj to klient decyduje, którego adwokata wybierze, co wymusza konieczność aktywnych działań w celu pozyskiwania klientów i ich utrzymania. Dlatego też coraz częściej wykorzystuje się instrumenty marketingowe (typowe dla innych rynków usług) w budowaniu i uzyskiwaniu przewagi rynkowej. Jednak na rynku usług prawniczych istnieją liczne bariery utrudniające, a nawet uniemożliwiające prowadzenie działańmarketingowych. Chodzi głównie o reklamę, której stosowanie przez adwokatów jest bezwzględnie zabronione. Powstaje zatem pytanie, czy zapis zawarty w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz inne regulacje ograniczające stosowanie marketingu nie powinny zostać zliberalizowane.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.115.7

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 97-106

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm