Object

Title: Bezwzględny zakaz reklamy kancelarii adwokackich w realiach współczesnego funkcjonowania rynku usług prawniczych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bezwzględny zakaz reklamy kancelarii adwokackich w realiach współczesnego funkcjonowania rynku usług prawniczych

Alternative title:

An absolute ban on the advertising of lawyer’s offices in the realities of the contemporary functioning of the legal services market

Creator:

Zadęcka, Ewa

ORCID:

0000-0002-5184-5957

Subject and Keywords:

legal services marketing   relationship marketing   advertising   public relations  
marketing usług prawniczych   marketing relacji   reklama   public relations

Abstract:

Running a lawyer’s office in the current realities of the legal services market is a challenge. An advocate must possess not only legal knowledge but also demonstrate knowledge of market mechanisms. Nowadays, the client decides which lawyer to choose, and this forces lawyers to take action in order to acquire and maintain clients. Hence, marketing instruments typical for other service markets are increasingly used to build and achieve market advantage. However, there are numerous barriers on the legal services market that hinder or even prevent extensive marketing activities. Advertising is the main concern here, as its use by attorneys is strictly prohibited. The question arises as to whether in the present reality the provision contained in the Collection of Rules on Barrister’s Ethics and Dignity of Profession and other regulations limiting the use of marketing should not be subject to liberalization.  

Prowadzenie kancelarii adwokackiej we współczesnych realiach funkcjonowania rynku usług prawniczych jest nie lada wyzwaniem. Adwokat musi nie tylko mieć wiedzę prawniczą, lecz także wykazać się znajomością mechanizmów rynkowych. Dzisiaj to klient decyduje, którego adwokata wybierze, co wymusza konieczność aktywnych działań w celu pozyskiwania klientów i ich utrzymania. Dlatego też coraz częściej wykorzystuje się instrumenty marketingowe (typowe dla innych rynków usług) w budowaniu i uzyskiwaniu przewagi rynkowej. Jednak na rynku usług prawniczych istnieją liczne bariery utrudniające, a nawet uniemożliwiające prowadzenie działańmarketingowych. Chodzi głównie o reklamę, której stosowanie przez adwokatów jest bezwzględnie zabronione. Powstaje zatem pytanie, czy zapis zawarty w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz inne regulacje ograniczające stosowanie marketingu nie powinny zostać zliberalizowane.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109032   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.115.7

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 97-106

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 17, 2020

Number of object content hits:

414

Number of object content views in PDF format

416

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118698

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information