Object

Title: Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i we Włoszech

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i we Włoszech

Alternative title:

Sources of financing of the health care system in Poland and in Italy

Creator:

Lenio, Paweł

ORCID:

0000-0002-9364-7318

Subject and Keywords:

health care   public finances   financing systems  
ochrona zdrowia   finanse publiczne   systemy finansowania

Abstract:

The study found that the majority of similarities and differences in the legal structure of Polish and Italian sources of financing of health care are the result of the adoption of a specific model of health care, and therefore there are fundamental differences between the catalogues of sources of financing health care in Poland and Italy. The basis for the difference between the Italian and Polish catalogues of sources of financing health care is the obligation of patients to contribute to the costs of the health care system in Italy by paying fees in return for receiving a certain type of service. In the reforms of the Polish and Italian health care systems one can see signs of transferring more and more responsibility to local government units. However, Italian and Polish local government units have no influence on the principles of functioning of the system and the shape of basic sources of financing health care.  

Opracowanie porusza problematykę zasad finansowania ochrony zdrowia w Polsce i we Włoszech. Celem było ustalenie różnic i podobieństw zachodzących między tymi systemami. Modele zdrowotne we wskazanych państwach Unii Europejskiej zasadniczo różnią się od siebie, co zostało wykazane w artykule. Można jednak zauważyć pewne podobieństwa zachodzące pomiędzy nimi. Opracowanie zawiera także postulaty de lege ferenda wynikające z porównania systemów finansowania opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109031   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.115.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 81-95

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 17, 2020

Number of object content hits:

289

Number of object content views in PDF format

290

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118697

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information