Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Źródła finansowania ochrony zdrowia w Polsce i we Włoszech

Alternative title:

Sources of financing of the health care system in Poland and in Italy

Creator:

Lenio, Paweł

ORCID:

0000-0002-9364-7318

Subject and Keywords:

ochrona zdrowia   finanse publiczne   systemy finansowania

Abstract:

Opracowanie porusza problematykę zasad finansowania ochrony zdrowia w Polsce i we Włoszech. Celem było ustalenie różnic i podobieństw zachodzących między tymi systemami. Modele zdrowotne we wskazanych państwach Unii Europejskiej zasadniczo różnią się od siebie, co zostało wykazane w artykule. Można jednak zauważyć pewne podobieństwa zachodzące pomiędzy nimi. Opracowanie zawiera także postulaty de lege ferenda wynikające z porównania systemów finansowania opieki zdrowotnej w Polsce i we Włoszech.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.115.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 81-95

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm