Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Granice umocowania prokurenta samoistnego

Creator:

Susło, Joanna

ORCID:

0000-0003-0945-9291

Subject and Keywords:

prokura   granice umocowania   czynności (poza)sądowe   prowadzenie przedsiębiorstwa   pełnomocnictwo szczególne   ograniczenia prokury

Abstract:

Artykuł traktuje o zakresie umocowania prokurenta samoistnego, ze szczególnym uwzględnieniem wątpliwości interpretacyjnych na tle obowiązujących przepisów. W pierwszej części opracowania dokonano egzemplifikacji czynności (poza)sądowych i innych, mieszczących się w granicach umocowania prokurenta, a następnie wyszczególniono katalog czynności, których dokonanie przez prokurenta wymaga udzielenia mu dodatkowego pełnomocnictwa. Poruszone zagadnienia prowadzą do rozważenia, czy prawodawca dostatecznie sformułował zakres umocowania prokurenta, a także czy zasadnie go ograniczył. W artykule formułowane są również postulaty de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.115.4

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 57-67

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm