Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Transparentność finansów partii politycznych a utrata prawa do subwencji z budżetu państwa

Alternative title:

Financial transparency of political parties and the loss of state subsidies

Creator:

Rzetecki, Adam

ORCID:

0000-0001-9480-228X

Subject and Keywords:

partie plityczne   subwencje   jawność finansowania   utrata subwencji   Państwowa Komisja Wyborcza

Abstract:

Partie polityczne odgrywają znaczną rolę we współczesnym systemie demokratycznym, ponieważ bez nich nie byłby możliwy pluralizm polityczny, stanowiący jedną z zasad nowoczesnego państwa. Jednak dla rządzących problem zawsze stanowiło zagwarantowanie im bezpieczeństwa finansowego. System finansowania partii politycznych w Polsce opiera się na zasadzie finansowania ich poprzez subwencje budżetowe, ponieważ w naszych warunkach politycznych wydaje się to najefektywniejszym rozwiązaniem. Finanse partii politycznych powinny być jednakże w pełni transparentne i podlegać kontroli społecznej ze względu na gospodarowanie przez nie środkami publicznymi. Możliwości utraty subwencji w Polsce są związane z jawnością finansowania. Sankcja pozbawienia prawa do otrzymywania dotacji przez partie polityczne stanowi dolegliwość wynikającą z naruszenia norm prawnych dotyczących sprawozdawczości finansowej partii politycznych na dany rok kalendarzowy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.115.3

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 41-55

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm