Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Dopuszczalność opodatkowania odszkodowania uzyskanego od Skarbu Państwa w świetle standardów ochronnych Europejskiej konwencji praw człowieka

Alternative title:

Admissibility of taxation of the compensation received from The state Treasury in the light of protective standards of the European Convention on Human Rights

Creator:

Cieśliński, Aleksander

ORCID:

0000-0001-7459-564X

Subject and Keywords:

prawa człowieka ; Europejska Konwencja Praw Człowieka ; opodatkowanie ; odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa

Abstract:

Celem niniejszego opracowania jest analiza dopuszczalności opodatkowywania odszkodowania otrzymanego przez spółkę od Skarbu Państwa w Polsce z tytułu odpowiedzialności deliktowej. Taka szkoda stanowi następstwo popełnienia deliktu przez funkcjonariuszy publicznych przy wykonywaniu ich funkcji, łącznie zorganami podatkowymi. Zzasady słuszności powinno wynikać, że poszkodowany winien otrzymać takie odszkodowanie w pełnej wysokości. Okazuje się jednak, że z perspektywy prawa podatkowego uzyskana kwota traktowana jest jak każdy inny przychód podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych, a więc bez zastosowania jakichkolwiek wyłączeń lub zwolnień. To rozwiązanie może jednak budzić poważne wątpliwości z perspektywy standardów ochronnych wynikających z Europejskiej konwencji praw człowieka oraz rozwiniętego już orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Nawet jeżeli Konwencja często nie jest kojarzona z możliwością zapewniania ochrony interesów handlowych podmiotów komercyjnych, nie należy zapominać o znaczeniu art. 1 Protokołu 1, który przewiduje ochronę własności także w przypadku osób prawnych. W analizowanym przypadku jednak nie należy traktować samej kwoty należnego podatku jako odebranej własności, gdyż państwa-strony zostały na tej podstawie upoważnione do wprowadzania niezbędnych przepisów służących między innymi kontroli korzystania z własności w celu zabezpieczenia płatności podatków. Jednak tym, co czyni ten przypadek wyjątkowym, jest właśnie ów kontekst odszkodowania i dlatego kluczowy element rozważań stanowi ustalenie właściwego rozumienia pojęcia mienia oraz istoty prawa te szczególnego podatnika [niejasne]. Jednocześnie w związku z tym, że akurat w dziedzinie opodatkowania Konwencja pozostawia znaczny margines swobody władzom krajowym, starannej analizy wymaga rola i konsekwencje zastosowania zasady proporcjonalności.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2018

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.115.2

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol. ; eng.

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3867. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 115, s. 19-39

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2018

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm