Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zaniechanie ukarania z art. 16a i 16b k.k.s. — szczególne rodzaje czynnego żalu czy niepotrzebna kazuistyka?

Creator:

Sawicki, Janusz

ORCID:

0000-0002-2952-9544

Subject and Keywords:

zaniechanie ukarania   prawo karne skarbowe   czynny żal

Abstract:

Tematem artykułu jest zakres i celowość powiązania instytucji dodanych do kodeksu karnego skarbowego w art. 16a i 16b z instytucją zaniechania ukarania sprawcy przestępstwa lub wykroczenia skarbowego w postaci czynnego żalu, uregulowanego w art. 16 k.k.s. Po bliższym zapoznaniu czytelnika z treścią tych przepisów i pogłębionej ich analizie autor stawia pytanie, czy rzeczywiście są to szczególne konstrukcje czynnego żalu, uzupełniające instytucję czynnego żalu z art. 16 k.k.s., czy też ich wprowadzenie do kodeksu karnego skarbowego w drodze kolejnych nowelizacji z 2005 i 2017 roku było nieuzasadnione, a przedmiotowe przepisy oznaczają niepotrzebną kazuistykę? Artykuł jest próbą odpowiedzi na to nurtujące pytanie i poszukiwaniem racjonalności w tych nowelizacjach. Autor dokonuje szczegółowej oceny tych rozwiązań w kontekście podstawowych zasad odpowiedzialności karnej, ich lokalizacji w rozdziale 2 kodeksu karnego skarbowego oraz charakteru czynnego żalu w prawie karnym skarbowym. W zakończeniu artykułu autor formułuje wniosek de lege ferenda i konfrontuje go z projektem nowelizacji kodeksu karnego skarbowego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.116.6

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3943. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 116, s. 87-101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii