Obiekt

Tytuł: O niekonstytucyjności § 95 ust. 2 zd. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

O niekonstytucyjności § 95 ust. 2 zd. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych

Tytuł odmienny:

On the unconstitutionality of § 9522 of the Rules of Procedure of Common Courts

Autor:

Łukowiak, Bartosz

ORCID:

0000-0003-3993-2182

Temat i słowa kluczowe:

statement of reasons   right of defence   right to an eff ective remedy   constitution   criminal proceedings  
uzasadnienie wyroku   prawo do obrony   prawo do skutecznego środka prawnego   konstytucja   proces karny

Abstrakt:

The subject of this work is the issue of the constitutionality of § 9522 of the Rules of Procedure of Common Courts. Based on the analysis of regulations in the field of criminal proceedings, the author tries to demonstrate the non-compliance of this provision with the principle of the right to defence, the principle of the right to an effective remedy, the principle of the exclusivity of the act and the prohibition of creating apparent powers, and, therefore, proposes its own, different regulation of this issue, which would allow for compliance of national regulations with the standards of fair trial.  
Przedmiotem niniejszej pracy jest kwestia konstytucyjności § 95 ust. 2 zd. 2 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych. Na podstawie analizy regulacji z zakresu postępowania karnego autor stara się wykazać niezgodność tego przepisu kolejno z zasadą prawa do obrony, zasadą prawa do skutecznego środka prawnego, zasadą wyłączności ustawy oraz zakazem tworzenia uprawnień pozornych, w związku z czym proponuje własne, odmienne uregulowanie tej kwestii, co pozwoliłoby zachować zgodność regulacji krajowej ze standardem rzetelnego postępowania.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Data wydania:

2019

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2019

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109012

DOI:

10.19195/0137-1134.116.4

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3943. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 116, s. 59-71

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

15 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

24

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

24

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118677

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji