Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Klauzule autonomiczne umów o pracę — zagadnienia pojęciowe

Alternative title:

Autonomous clauses of labour contracts — conceptual issues

Creator:

Tomanek, Artur

ORCID:

0000-0002-3287-5886

Subject and Keywords:

klauzula autonomiczna   stosunek pracy   umowa cywilnoprawna   umowa o pracę

Abstract:

Punktem wyjścia rozważań jest pojęcie klauzuli autonomicznej umowy o pracę, wprowadzone do piśmiennictwa polskiego przez Macieja Święcickiego. Autor niniejszego opracowania uznaje, że stronom stosunku pracy przysługuje swoboda co do uzupełnienia jego treści o klauzule autonomiczne. Klauzule te są umowami odrębnymi od umów o pracę, co znajduje wyraz w szczególnym ukształtowaniu reguł ich obowiązywania, zmian i rozwiązywania. Regulują one prawa i obowiązki należące do stosunku pracy, odróżniając się pod tym względem od innych umów prawa pracy oraz umów cywilnoprawnych zawieranych przez pracownika i pracodawcę. Ograniczenia zakresu materii prawnej regulowanej na drodze klauzul autonomicznych wynikają z natury (charakteru) tych klauzul oraz umów głównych — umów o pracę.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.117.11

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 133-145

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm