Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego — wybrane zagadnienia

Alternative title:

Maternity allowance after the expiry of illness insurance — selected issues

Creator:

Stopka, Karolina

ORCID:

0000-0003-1199-9350

Subject and Keywords:

ubezpieczenia społeczne ; prawo pracy ; zasiłek macierzyński ; ochrona macierzyństwa i rodzicielstwa

Abstract:

W opracowaniu przeanalizowano regulację prawną zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, zawartą w art. 30 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Analizy tej dokonano pod kątem podstaw uzasadniających ochronę ubezpieczeniową po ustaniu ubezpieczenia, rodzaju zdarzeń objętych ochroną, a także okoliczności warunkujących z niej skorzystanie. Przy ocenie okoliczności warunkujących prawo do zasiłku odwołano się do przepisów kodeksu pracy normujących uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz z niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę. W opracowaniu odniesiono się także do konstrukcji zasiłku i sformułowano postulaty de lege ferenda.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.117.10

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 117-132

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2019

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm