Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ubezpieczenie społeczne twórców i artystów — wybrane zagadnienia

Alternative title:

Social insurance of professional authors and artists — selected issues

Creator:

Świątek-Rudoman, Justyna

ORCID:

0000-0001-8752-1279

Subject and Keywords:

ubezpieczenie społeczne ; twórcy i artyści ; odrębny system ubezpieczenia

Abstract:

Działalność twórcza i artystyczna w kontekście podlegania ubezpieczeniom społecznym budzi wiele kontrowersji. Wynika to z jej specyfiki związanej z nieregularnością pracy i dochodów przy obciążeniach składkowych takich jak u przedsiębiorców. Autorka analizuje i ocenia obecnie obowiązujące uregulowania prawne związane z ubezpieczeniem społecznym twórców i artystów, a zwłaszcza rolę decyzji Komisji do Spraw Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców ustalającej, od kiedy taka działalność jest prowadzona i jej wpływ na powstanie obowiązku ubezpieczeniowego i prawa do świadczeń. Ponadto przedstawia postulowane i proponowane zmiany w zakresie objęcia tej grupy zawodowej odrębnym systemem ubezpieczenia społecznego zakładającym stworzenie odpowiednich mechanizmów wsparcia, co pozwoli tym osobom realnie uczestniczyć w systemie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.117.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 107-116

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2019

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm