Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

W sprawie podlegania nieformalnych opiekunów osób niesamodzielnych ubezpieczeniu wypadkowemu

Alternative title:

On the social insurance of the caregivers of dependent persons

Creator:

Przybyłowicz, Ariel

ORCID:

0000-0003-4219-0984

Subject and Keywords:

ubezpieczenia społeczne   ubezpieczenia wypadkowe   tytuł ubezpieczenia   opiekunowie

Abstract:

Autor rozważa kwestię podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu opiekunów osób niesamodzielnych. W pierwszej kolejności definiuje pojęcia opiekuna oraz osoby niesamodzielnej. W dalszej części rozważa konstrukcję prawną opłacania składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za opiekunów osób niesamodzielnych. Stosując wykładnię językową i systemową, dochodzi do wniosku, że jest to konstrukcja prawna inna niż klasyczny tytuł ubezpieczenia. W kontekście opiekunów ma to doniosłe skutki prawne, gdyż pozbawia ich ochrony ubezpieczenia wypadkowego. Zastosowana przez ustawodawcę konstrukcja prawa powoduje, że nie podlegają oni temu ubezpieczeniu, choć sprawowanie opieki jest okolicznością o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku. Na zakończenie autor postuluje, aby uszczerbki na zdrowiu opiekunów spowodowane wypadkami przy opiece objąć ochroną w ramach systemu świadczeń odszkodowania socjalnego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.117.8

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 93-105

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm