Object

Title: Zbieg prawa do świadczeń opiekuńczych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego — uwagi de lege ferenda

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zbieg prawa do świadczeń opiekuńczych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego — uwagi de lege ferenda

Alternative title:

Concurrence of the rights to care benefitsand social security benefits —de lege ferenda comments

Creator:

Lewandowicz-Machnikowska, Monika (1973- )

ORCID:

0000-0001-5140-2921

Subject and Keywords:

rights to benefits concurrence   care benefits   nursing benefit   retirement pension   nursing allowance   care allowance  
zbieg prawa do świadczeń   świadczenia opiekuńcze   świadczenie pielęgnacyjne   emerytura   zasiłek pielęgnacyjny   dodatek pielęgnacyjny

Abstract:

The text deals with the issue of the concurrence of care benefits and social security benefits regulated in the Act on Family Benefits. Such a situation occurs when a person who already has the right to a social insurance benefit, e.g. a retirement pension, acquires the right to one of the care benefits, e.g. an attendance benefit. The regulations included in the Act on Family Benefits are discussed against the background of the general principles according to which a particular type of risk can be protected with only one benefit and social insurance benefits take precedence over care benefits. According to the author’s opinion, the solutions adopted by the legislator are unadjusted to the current situation and are increasingly provoking controversy in practice and, consequently, in the author’s opinion, require changes. The lack of action on the part of the legislator causes courts to play its role, which should not occur in a properly functioning legal system based on the rule of the tripartite division of power.  

W opracowaniu opisano zagadnienie tak zwanego zbiegu prawa do świadczeń opiekuńczych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego, który jest uregulowany w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Chodzi o sytuacje, gdy osoba, która ma już prawo do świadczenia z ubezpieczenia społecznego, na przykład emerytury, nabywa prawo do jednego ze świadczeń opiekuńczych, na przykład świadczenia pielęgnacyjnego. Regulacje zawarte w ustawie o świadczeniach rodzinnych zostały omówione na tle przyjętych ogólnie zasad, zgodnie z którymi konkretny rodzaj ryzyka może być chroniony tylko jednym świadczeniem, a świadczenia z ubezpieczenia społecznego mają pierwszeństwo przed świadczeniami zaopatrzeniowymi. W ocenie autorki rozwiązania przyjęte przez ustawodawcę są niedostosowane do obecnej sytuacji faktycznej i coraz częściej wywołują kontrowersje w praktyce, w konsekwencji wymagają zmiany. Brak działania ze strony ustawodawcy powoduje, że jego rolę zaczynają odgrywać sądy, co nie powinno mieć miejsca w prawidłowo funkcjonującym systemie prawnym opartym na zasadzie trójpodziału władzy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108971   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.117.4

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 37-46

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 13, 2020

Number of object content hits:

191

Number of object content views in PDF format

197

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118664

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information