Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zatrudnienie w spółdzielni socjalnej

Alternative title:

Employment in a social cooperative

Creator:

Jaworska, Katarzyna

ORCID:

0000-0003-0018-2775

Subject and Keywords:

zatrudnienie ; spółdzielnia socjalna ; ekonomia społeczna ; prawo pracy ; prawo spółdzielcze

Abstract:

Spółdzielnia socjalna jest dość specyficznym podmiotem funkcjonującym na rynku pracy. Jej podstawowym zadaniem jest reintegracja społeczna i zawodowa jej członków, a nie działalność zarobkowa. Ustawodawca ograniczył krąg osób, które mogą być założycielami, a następnie członkami spółdzielni. Jednocześnie członkowie muszą pozostawać ze spółdzielnią w więzi prawnej. Preferowaną podstawą zatrudnienia jest spółdzielcza umowa o pracę, jednak dopuszczalne jest pod pewnymi warunkami powierzenie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Na tym gruncie pojawia się problem faktycznej możliwości realizacji celów spółdzielni socjalnej oraz składu jej organów w zakresie dokonywania czynności z zakresu prawa pracy. Wskazane kwestie skłaniają do podjęcia rozważań nad zatrudnieniem w spółdzielni socjalnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.117.3

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 29-36

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2019

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm