Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zatrudnienie za pośrednictwem platformy internetowej jako przejaw „uberyzacji” pracy

Alternative title:

Platform work as a sign of the “uberization” of work

Creator:

Bakalarz, Tomasz

ORCID:

0000-0002-7499-1260

Subject and Keywords:

uberyzacja   nowe formy zatrudnienia   prawo pracy   ekonomia współdzielenia

Abstract:

Nowe zjawiska społeczno-ekonomiczne, takie jak ekonomia współdzielenia, mają realny wpływ na funkcjonowanie rynku pracy. Od kilku lat jedną z popularnych form zarobkowania staje się świadczenie usług w ramach platform cyfrowych. Ta swoista aktywność ma z założenia charakter doraźny. Jednakże w praktyce wzrasta odsetek osób, dla których ta praca staje się zasadniczą formą aktywności zarobkowej, której można przypisać cechy zatrudnienia. W prezentowanym artykule autor prowadzi rozważania na temat wzajemnych relacji między użytkownikami platformy a jej operatorem, poszukując normatywnych wzorców opisujących tę innowacyjną formę zatrudnienia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Przybyłowicz, Ariel. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.117.1

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3944. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 117, s. 9-20

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm