Object

Title: Ewolucja statusu prawnego inspektora pracy — uwarunkowania historyczne i ocena stanu obecnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ewolucja statusu prawnego inspektora pracy — uwarunkowania historyczne i ocena stanu obecnego

Alternative title:

Evolution of the legal status of labour — historical aspects and assessment of the current state

Creator:

Dubowik, Anna

ORCID:

0000-0002-3466-8960

Subject and Keywords:

labour inspectorate   Labour Code   appointment   recruitment   employee   special duties  
inspektor pracy   kodeks pracy   mianowanie   nabór   pracownik   szczególne obowiązki

Abstract:

In the period before the Second World War labour inspectors had public-law status, and their employment was regulated by the Act on the State Civil Service of 1922. Contemporary employment relations of labour inspectors are regulated by the Act on the National Labour Inspectorate of 2007 PiP and the Labour Code. Labour inspectors are employees, employed at the first stage on the basis of an employment contract. The target basis for the employment inspectors is a nomination and in the case of managerial positions, appointment. The establishment of an employment relationship with labour inspectors as well as its content deviate in many respects from a contractual employment relationship regulated by the provisions of the Labour Code. Public-law elements can be found in the employment of a state labour inspector — non-contractual employment basis, special obligations and restrictions related to a public office. The Act of 2007 does not regulate the recruitment procedure for the position of labour inspectors, which is contrary to the constitution.  

Przed drugą wojną światową inspektorzy pracy mieli status publicznoprawny, ich zatrudnienie regulowała ustawa z 1922 ro ku o państwowej służbie cywilnej. Obecnie inspektorzy pracy są pracownikami, których stosunek pracy normuje ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy z 2007 ro ku, a w sprawach nieuregulowanych ma do nich zastosowanie kodeks pracy. Inspektorzy pracy są pracownikami zatrudnionymi na pierwszym etapie na podstawie umowy o pracę. Docelową podstawą stosunku pracy jest mianowanie, a w wypadku stanowisk kierowniczych — powołanie. Nawiązanie stosunku pracy z inspektorami pracy, jak również jego treść odbiegają pod wieloma względami od umownego stosunku pracy normowanego przepisami kodeksu pracy. W stosunku pracy inspektora pracy obecne są elementy o charakterze publicznoprawnym. Dotyczy to w szczególności rygorów selekcyjnych, podstaw stosunku pracy oraz szczególnych obowiązków inspektorów pracy. Poważną luką obowiązującej pragmatyki jest brak ustawowej regulacji procedury naboru/konkursu na stanowiska inspektorskie, w tym kierownicze, co rodzi wątpliwości z perspektywy konstytucyjnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz. Red.   Paroń, Łukasz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108966   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.118.10

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 183-208

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 12, 2020

Number of object content hits:

247

Number of object content views in PDF format

252

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118653

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information