Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Postępowanie wykroczeniowe w sprawach dotyczących pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową

Alternative title:

Proceedings in petty offence cases related to employees and other persons engaging in gainful occupation

Creator:

Kowalski, Sebastian

ORCID:

0000-0003-1993-1211

Subject and Keywords:

wykroczenie ; postępowanie wykroczeniowe ; inspektor pracy ; odpowiedzialność karna

Abstract:

W opracowaniu scharakteryzowano postępowanie wykroczeniowe z perspektywy zadań nałożonych ustawowo na inspektorów pracy. Odpowiedzialność za wykroczenie jest odpowiedzialnością karną sensu largo, a postępowanie w sprawach o wykroczenia — postępowaniem podobnym do postępowania karnego. W przypadkach przewidzianych przez ustawę inspektor pracy prowadzi czynności wyjaśniające, w których toku może nałożyć mandat karny na sprawcę wykroczenia, poprzestać na zastosowaniu środka oddziaływania wychowawczego lub zadecydować o skierowaniu do sądu wniosku o ukaranie. W ostatnim wypadku, po wszczęciu postępowania przez sąd, inspektor występuje w roli oskarżyciela publicznego. Wydając wyrok o ukaraniu za wykroczenie, sąd z reguły określa charakter stosunku prawnego łączącego zatrudniającego z pokrzywdzonym

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz. Red. ; Paroń, Łukasz. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.118.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 167-182

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2019

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm