Obiekt

Tytuł: Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług. Rola Państwowej Inspekcji Pracy jako organu właściwego w rozumieniu „dyrektywy wdrożeniowej” 2014/67/UE oraz inne zadania Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie delegowania pracowników

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł odmienny:

Posting of workers in the framework of the provision of services. The role of the National Labor Inspectorate as „a competent body” in the meaning of directive 2014/67/we and other PIP tasks in the area of posting of workers

Autor:

Kostyk-Lewandowska, Agata

Abstrakt:

Artykuł jest próbą przybliżenia czytelnikowi instytucji delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnice między owym delegowaniem a podróżą służbową. Wydaje się, że wyjaśnienie tych różnic ma niebagatelne znaczenie w wypadku delegowania pracowników z terenu RP do pracy za granicę, gdyż zastosowanie pro-cedur odnoszących się do podróży służbowej w miejsce rzeczywistego delegowania prowadzi w konsekwencji często do — świadomego i celowego bądź zupełnie przypadkowego — obchodze-nia przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz podatku dochodowego od osób fi zycznych, a tym samym do uszczuplenia należnych wpływów do budżetu państwa. W opracowaniu przedstawiono też — nierozerwalnie związaną z delegowaniem — proble-matykę minimalnych warunków zatrudnienia kraju przyjmującego, które bez względu na wybór prawa dokonany przez strony stosunku prawnego muszą zostać zapewnione przez pracodawcę delegującego pracownika do pracy poza granicami kraju, w którym zwykle tę pracę wykonuje.Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług jest obszarem prawa pracy regulowanym przez normy wewnątrzwspólnotowe, które zostały implementowane do polskiego porządku prawnego. W artykule omówiono najważniejsze unijne akty prawne regulujące tę tematykę oraz wskazano, w jaki sposób przepisy te zostały wprowadzone do polskiego prawa ustawą z dnia 10 czerwca 2016 ro ku o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług. Dokonując analizy zapisów przywołanej ustawy, odniesiono się do przydzielonych jej przepisami kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy jako „organu właściwego” w rozumieniu dyrektywy wdrożeniowej 2014/67/UE, jak i innych zadań, obowiązków i uprawnień tego urzędu, wynikających z owych aktów prawnych w zakresie delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Poczynione w artykule rozważania, przedstawione na tle aktualnego stanu prawnego, prowadzą do wniosków w zakresie niezbędnych zmian przepisów dotyczących uprawnień i kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy jako organu, który wyznaczony został do dbania o praworządność w obszarze delegowania pracowników.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kuczyński, Tadeusz. Red. ; Paroń, Łukasz. Red.

Data wydania:

2019

Typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108964 ; ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.118.8

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 145-165

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licencja:

kliknij tutaj, żeby przejść

Właściciel praw:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2019

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-06-24

Data dodania obiektu:

2020-06-12

Liczba wyświetleń treści obiektu:

4

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

4

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118651

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji