Object

Title: Kierunki orzecznictwa w dziedzinie spraw dotyczących ochrony pracy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kierunki orzecznictwa w dziedzinie spraw dotyczących ochrony pracy

Alternative title:

Directions of jurisprudence in the field of labour protection matters

Creator:

Jabłoński, Andrzej

ORCID:

0000-0002-1383-814X

Subject and Keywords:

liability   personal rights   contribution   right to safe and healthy working conditions   real safety at work  
odpowiedzialność   dobra osobiste   składka   prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy   rzeczywiste bezpieczeństwo w pracy

Abstract:

The article is devoted to the analysis of case law in matters related to health and safety at work. Case law in this area is very diverse and concerns very different problems. The study deals with the analysis of case law regarding the content and scope of the obligation to provide safe and hygienic working conditions, its legal nature, liability for violation of these obligations, including sanctions in the form of increasing social security contributions and termination of employment. The aim of the study was to capture the dominant tendencies in the case law and to present the dominant directions of its development. Of particular interest in this context is the tendency to recognize the responsibility of the employer for violation of the right to safe and healthy working conditions based on the concept of the protection of personal rights.  

Artykuł poświęcony jest analizie orzecznictwa w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Orzecznictwo w tej dziedzinie jest bardzo zróżnicowane i dotyczy różnych problemów. W opracowaniu podjęto problematykę analizy orzecznictwa dotyczącego treści i zakresu obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, jego charakteru prawnego, odpowiedzialności za naruszenie tych obowiązków, w tym sankcji w postaci podwyższenia składki na ubezpieczenie społeczne oraz rozwiązania stosunku pracy. Celem było uchwycenie dominujących tendencji w orzecznictwie oraz przedstawienie kierunków jego rozwoju. Szczególnie interesująco w tym kontekście jawi się tendencja do ujmowania odpowiedzialności pracodawcy za naruszenie prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na podstawie koncepcji ochrony dóbr osobistych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz. Red.   Paroń, Łukasz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108963   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.118.7

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 123-143

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 12, 2020

Number of object content hits:

90

Number of object content views in PDF format

91

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118650

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information