Object

Title: Stosowanie środków kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad ochrony pracy w praktyce inspektorów pracy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Stosowanie środków kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów i zasad ochrony pracy w praktyce inspektorów pracy

Alternative title:

The implementation of control and supervisory measures by labour inspectors to ensure compliance with labour protection principles and regulations

Creator:

Paroń, Łukasz

Subject and Keywords:

National Labour Inspectorate   inspection   supervision  
Państwowa Inspekcja Pracy   kontrola   nadzór

Abstract:

The hereby article attempts to present the practical problems faced by national labour inspectors, which they encounter during control and supervision procedures. The significant increase in the number of tasks that the National Labour Inspectorate is responsible for, along with a simultaneous expansion of the scope and intensity of socio-economic relations, gives rise to concerns regarding such proceedings. The primary aim of this publication is to emphasize several important issues related to the control and supervision proceedings conducted by the National Labour Inspectorate. Both the course of the inspections and the legal measures applied by the labour inspectors were analyzed.  

Niniejszy artykuł jest próbą przedstawienia problemów państwowych inspektorów pracy, z jakimi spotykają się w praktyce kontroli i nadzoru. Wzrost zadań Państwowej Inspekcji Pracy, przy jednoczesnym rozwoju stopnia i intensywności stosunków społeczno-gospodarczych, wpływa na pojawienie się wielu nowych wątpliwości w przedmiocie prowadzonych postępowań kontrolnych, a także nadzorczych. Celem rozprawy jest zaakcentowanie kilku istotnych zagadnień związanych z postępowaniem kontrolno-nadzorczym państwowego inspektora pracy. Analizie poddano zarówno przebieg kontroli, jak i środki prawne stosowane przez inspektora pracy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz. Red.   Paroń, Łukasz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108962   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.118.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 103-122

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 12, 2020

Number of object content hits:

390

Number of object content views in PDF format

393

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118649

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information