Obiekt

Tytuł: Władcze formy działania Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie ochrony pracy

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Władcze formy działania Państwowej Inspekcji Pracy w dziedzinie ochrony pracy

Tytuł odmienny:

A powerful form of National Labour Inspectorate action in the field of occupational protection

Autor:

Wyka, Teresa

ORCID:

0000-0001-9498-4116

Temat i słowa kluczowe:

administrative decision   occupational health and safety regulations   occupational health and safety   National Labour Inspectorate   employer  
decyzja administracyjna   przepisy bhp   zasady bhp   Państwowa Inspekcja Pracy   pracodawca

Abstrakt:

The National Labour Inspectorate, being a state supervision body for the observance of labour law, has at its disposal various forms of action, including the form of administrative decisions containing orders and prohibitions. The evolution of the legislation on the competence of the National Labour Inspectorate clearly indicates that these activities were introduced in particular for the occupational safety and health sphere, which constitutes the core of labour protection. This is evidenced by the need for the legislator to maximize the protection of the highest goods that are the life and health of the persons carrying out the work. The occupational health and safety OSH regulations of the National Labour Inspectorate should be understood broadly. These are primarily provisions stemming from labour law, but also from other branches of law mainly substantive administrative law, if their ratio legis relates to the sphere of OSH. Administrative decisions on OSH can also be based on the principles of OSH, which are non-regulatory rules resulting from life experience and the achievements of science and technology. These decisions, usually of declaratory character, are mainly preventive, enforcing the provision of healthcare for the people who work. These decisions are addressed not only to employers but also to those who employ on a different basis than the employment relationship.  
Państwowa Inspekcja Pracy, będąc organem nadzoru państwowego nad przestrzeganiem prawa pracy, ma do dyspozycji różne formy działania, w tym formy władcze mające postać decyzji administracyjnych zawierających nakazy i zakazy. Ewolucja przepisów dotyczących kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje jednoznacznie, że działania te zostały przewidziane w szczególności dla sfery bezpieczeństwa i higieny pracy stanowiącej zasadniczy trzon ochrony pracy. Świadczy to o dostrzeganej przez ustawodawcę konieczności maksymalizacji ochrony najwyższych dóbr, jakimi są życie i zdrowie osób świadczących pracę. Przepisy bhp, będące przedmiotem działań władczych PIP, należy rozumieć szeroko. Są to przede wszystkim przepisy wynikające z prawa pracy, ale także wynikające z innych gałęzi prawa (głównie z materialnego prawa administracyjnego), jeżeli ich ratio legis odnosi się do sfery bhp. Decyzje administracyjne dotyczące sfery bhp mogą mieć także oparcie w zasadach bhp, które są regułami pozaprawnymi, wynikającymi z doświadczenia życiowego oraz z osiągnięć nauki i techniki. Decyzje te, mając najczęściej charakter deklaratoryjny, pełnią głównie funkcje prewencyjne, wymuszają bowiem ochronę zdrowia osób świadczących pracę. Ich adresatem są nie tylko pracodawcy, lecz także podmioty zatrudniające na innej podstawie niż stosunek pracy.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Kuczyński, Tadeusz. Red.   Paroń, Łukasz. Red.

Data wydania:

2019

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2019

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108961

DOI:

10.19195/0137-1134.118.5

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 83-102

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

12 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

119

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

119

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118648

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji