Object

Title: Miejsce Państwowej Inspekcji Pracy w systemie organów państwa — wnioski de lege lata i de lege ferenda

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Miejsce Państwowej Inspekcji Pracy w systemie organów państwa — wnioski de lege lata i de lege ferenda

Alternative title:

The place of the National Labour Inspectorate in the system of state authorities — de lege lata and de lege ferenda remarks

Creator:

Jabłoński, Mariusz

ORCID:

0000-0001-8347-1884

Subject and Keywords:

National Labour Inspectorate   work   human rights   Polish constitution   labour protection   law enforcement authority   respect for constitutional freedoms and rights of the individual  
Państwowa Inspekcja Pracy   konstytucja   wolności i prawa jednostki   niezależność   pozycja ustrojowa   zasada podziału władz   gwarancje

Abstract:

The fundamental issue raised in this elaboration comes down to an attempt at defining the character and content of labour protection and the place of the National Labour Inspectorate in the system of state authorities in Poland. The analysis relates to the applicable constitutional regulation Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 and statutory regulations. The purpose of the considerations is to determine the nature of the activity of the National Labour Inspectorate as well as its location within the constitutional systematizations.  

W opracowaniu autor koncentruje się na określeniu pozycji ustrojowej Państwowej Inspekcji Pracy. Analiza dotyczy obowiązującej regulacji konstytucyjnej (Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 ro ku) oraz regulacji ustawowych. Ocena wybranych rozwiązań ma na celu ustalenie charakteru działalności Państwowej Inspekcji Pracy, jej umiejscowienia w ramach konstytucyjnej systematyki organów oraz znaczenia efektów realizacji przez nią zadań z punktu widzenia ochrony konstytucyjnych wolności i praw jednostki.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz. Red.   Paroń, Łukasz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108960   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.118.4

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 63-82

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 12, 2020

Number of object content hits:

230

Number of object content views in PDF format

232

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118647

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information