Object

Title: O misji inspekcji pracy w świetle unormowań Międzynarodowej Organizacji Pracy — wybrane uwagi

PLMET:

click here to follow the link

Alternative title:

About the mission of labour inspection in the light of the regulations of theIinternational Labour Organization — selected remarks

Creator:

Góral, Zbigniew ; Tyc, Aneta

ORCID:

0000-0002-2225-8921 ; 0000-0003-0593-2862

Abstract:

Od samego początku powołania MOP do inspekcji pracy przywiązywano bardzo dużą wagę. Pierwsze regulacje międzynarodowe zostały uchwalone już w latach międzywojennych. Najważniejszym aktem z tego zakresu było zalecenie nr 20 z 1923 ro ku. Spośród aktów obowiązujących główne znaczenie mają konwencja nr 81 z 1947 ro ku oraz konwencja nr 129 z 1969 ro ku. Nie przewiduje się w nich jednego, zunifi kowanego modelu inspekcji pracy. Wymaga się jedynie, aby organizacja inspekcji uwzględniała podleganie nadzorowi i kontroli centralnej władzy państwowej oraz niezależność od wszelkich nacisków, zwłaszcza ze strony pracodawców. Wyróżnia się trzy modele — model inspekcji ogólnej, model inspekcji specjalistycznej oraz model mieszany. Elastycznie jest również regulowany zakres zadań inspekcji pracy. Oprócz zadań głównych, które powinny być realizowane przez każdą inspekcję, dopuszcza się możliwość wykonywania zadań dodatkowych z zastrzeżeniem jednak, że nie będą one przeszkadzać w skutecznym wykonywaniu zadań głównych oraz uchybiać autorytetowi i bezstronności inspektorów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz. Red. ; Paroń, Łukasz. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108959 ; ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.118.3

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 39-61

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2019

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jun 24, 2020

In our library since:

Jun 12, 2020

Number of object content hits:

4

Number of object content views in PDF format

4

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118646

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information