Object

Title: Rozwój regulacji dotyczących ustroju i kompetencji inspekcji pracy w Polsce

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozwój regulacji dotyczących ustroju i kompetencji inspekcji pracy w Polsce

Alternative title:

Development of regulations regarding the system and duties of labour inspection in Poland

Creator:

Makowski, Dariusz

ORCID:

0000-0002-6096-8633

Subject and Keywords:

inspection   supervision   work   system   duties  
inspekcja   nadzór   praca   ustrój   zadania

Abstract:

In 2019, one hundred years have passed since the birth of labour inspection in Poland. From a historical point of view it is also possible to distinguish three main periods of development of regulations regarding the system and duties of this inspection: the interwar period, the communist period and the period of the Third Polish Republic. Taking into account the range of the influence of the social, economic and political conditions on the Polish legislation concerning the labour inspection, they can be divided into two groups. The first includes the conditions of the universal global character that reflect some general trends and processes. The second group has a local range. Its determinants refer to the specific conditions which are, in principle, characteristic only of the labour inspection in our country.  

W 2019 ro ku mija 100 lat od utworzenia inspekcji pracy w Polsce. Z historycznego punktu widzenia możliwe jest wyodrębnienie trzech głównych okresów rozwoju regulacji dotyczących ustroju i kompetencji tej inspekcji, a mianowicie: okres dwudziestolecia międzywojennego, okres PRL oraz okres III RP. Biorąc pod uwagę zasięg oddziaływania uwarunkowań społecznych, gospodarczych i politycznych na polskie uregulowania dotyczące inspekcji pracy, można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje uwarunkowania o charakterze uniwersalnym (ogólnoświatowym), odzwierciedlające pewne ogólne tendencje i procesy, druga zaś ma zasięg lokalny. Te uwarunkowania z kolei są zasadniczo charakterystyczne tylko dla inspekcji pracy w naszym kraju.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz. Red.   Paroń, Łukasz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108958   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.118.2

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 21-37

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 12, 2020

Number of object content hits:

121

Number of object content views in PDF format

122

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118645

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information