Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozwój regulacji dotyczących ustroju i kompetencji inspekcji pracy w Polsce

Alternative title:

Development of regulations regarding the system and duties of labour inspection in Poland

Creator:

Makowski, Dariusz

ORCID:

0000-0002-6096-8633

Subject and Keywords:

inspekcja ; nadzór ; praca ; ustrój ; zadania

Abstract:

W 2019 ro ku mija 100 lat od utworzenia inspekcji pracy w Polsce. Z historycznego punktu widzenia możliwe jest wyodrębnienie trzech głównych okresów rozwoju regulacji dotyczących ustroju i kompetencji tej inspekcji, a mianowicie: okres dwudziestolecia międzywojennego, okres PRL oraz okres III RP. Biorąc pod uwagę zasięg oddziaływania uwarunkowań społecznych, gospodarczych i politycznych na polskie uregulowania dotyczące inspekcji pracy, można je podzielić na dwie grupy. Pierwsza obejmuje uwarunkowania o charakterze uniwersalnym (ogólnoświatowym), odzwierciedlające pewne ogólne tendencje i procesy, druga zaś ma zasięg lokalny. Te uwarunkowania z kolei są zasadniczo charakterystyczne tylko dla inspekcji pracy w naszym kraju.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz. Red. ; Paroń, Łukasz. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.118.2

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 21-37

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2019

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm