Object

Title: Inspekcja pracy na ziemiach polskich pod zaborami w latach 1915–1918. Rys historyczny

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Inspekcja pracy na ziemiach polskich pod zaborami w latach 1915–1918. Rys historyczny

Alternative title:

Polish labour inspectorate under the partitions in the years 1915–1918. A historical perspective

Creator:

Kozłowski, Tomasz

Subject and Keywords:

labour inspectorate 1919–1939   Interim Order on the labour inspectorate and its activity   Warsaw Citizens’ Committee  
inspekcja pracy 1919–1939   dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy   Komitet Obywatelski m. st. Warszawy

Abstract:

In the first weeks of Polish independence, the Interim Order, which was published in the Journal of Law on 13 January 1919, entered into force and introduced the labour inspectorate and its area of activity. Documents found by the author at the Warsaw Archives show that the inspectors had already begun control activities in the invaded Warsaw at the turn of 1915. They operated as part of the Labour Inspectorate of the Warsaw Citizens’ Committee. Their activity and the developed procedures allowed for the Interim Order to come into force within weeks of Poland regaining independence.  

W pierwszych tygodniach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ogłoszono i wprowadzono w życie dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności o inspekcji pracy, który został opublikowany w Dzienniku Praw Państwa Polskiego z dnia 13 stycznia 1919 ro ku. Jak wynika z dokumentów odnalezionych przez autora w Archiwum Państwowym m. st. Warszawy, polscy inspektorzy podjęli już jednak działalność kontrolną w okupowanej Warszawie na przełomie lat 1915/1916. Funkcjonowali w ramach Wydziału Pracy przy Komitecie Obywatelskim m. st. Warszawy. Ich działalność oraz opracowane wówczas procedury pozwoliły na to, aby w kilka tygodni po odzyskaniu niepodległości ogłosić dekret tymczasowy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz. Red.   Paroń, Łukasz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108956   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.118.1

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 9-19

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 12, 2020

Number of object content hits:

95

Number of object content views in PDF format

95

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118644

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information