Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Inspekcja pracy na ziemiach polskich pod zaborami w latach 1915–1918. Rys historyczny

Alternative title:

Polish labour inspectorate under the partitions in the years 1915–1918. A historical perspective

Creator:

Kozłowski, Tomasz

Subject and Keywords:

inspekcja pracy 1919–1939   dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy   Komitet Obywatelski m. st. Warszawy

Abstract:

W pierwszych tygodniach po odzyskaniu przez Polskę niepodległości ogłoszono i wprowadzono w życie dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności o inspekcji pracy, który został opublikowany w Dzienniku Praw Państwa Polskiego z dnia 13 stycznia 1919 ro ku. Jak wynika z dokumentów odnalezionych przez autora w Archiwum Państwowym m. st. Warszawy, polscy inspektorzy podjęli już jednak działalność kontrolną w okupowanej Warszawie na przełomie lat 1915/1916. Funkcjonowali w ramach Wydziału Pracy przy Komitecie Obywatelskim m. st. Warszawy. Ich działalność oraz opracowane wówczas procedury pozwoliły na to, aby w kilka tygodni po odzyskaniu niepodległości ogłosić dekret tymczasowy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kuczyński, Tadeusz. Red.   Paroń, Łukasz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.118.1

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3945. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 118, s. 9-19

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm