Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rada Główna Władzy Sądowniczej w Hiszpanii

Alternative title:

The General Council of the Judiciary in Spain

Creator:

Glejt-Uziębło, Paulina   Uziębło, Piotr

ORCID:

0000-0001-6482-5253   0000-0003-2473-9240

Subject and Keywords:

Rada Główna Władzy Sądowniczej   Hiszpania   władza sądownicza   niezależność sądownictwa

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

W niniejszym artykule autorzy koncentrują się na ukazaniu ukształtowania normatywnego Rady Głównej Władzy Sądowniczej jako specyficznego organu mającego na celu ochronę niezależności sądów i niezawisłości władzy sądowniczej. Analizując zasady kreacji tego organu, jego wewnętrzną organizację i kompetencje, starają się odpowiedzieć na pytanie, czy rozwiązania hiszpańskie mogą stanowić inspirację dla innych państw, które wskazane wartości chcą chronić w sposób należyty. Konkluzja nie jest jednak pozytywna, gdyż bardzo wąska regulacja konstytucyjna, a tym samym pozostawienie ustawodawcy, w warunkach hiszpańskich silnie upolitycznionego, daleko idącej swobody w ukształtowaniu Rady Głównej powoduje podstawowe słabości związane z funkcjonowaniem swoistego „rządu” sędziów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 59-70

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm