Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego jako organ samorządu sądownictwa administracyjnego we Włoszech

Alternative title:

The Presidium of the Administrative Judiciary Council as the organ of the administrative judiciary in Italy

Creator:

Haczkowska, Monika

ORCID:

0000-0001-6502-8117

Subject and Keywords:

Włochy ; sądownictwo administracyjne ; Rada Stanu ; Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego ; niezależność sądów ; niezawisłość sędziów ; samorządność sądownictwa

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

W systemie prawnym Republiki Włoskiej występują dwa organy samorządu sądownictwa, gwarantujące niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Najwyższa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądownictwa powszechnego, a Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego — sądownictwa administracyjnego. Mimo odmiennego składu obu organów każdy z nich zapewnia właściwą reprezentację sędziów odpowiednio sądów powszechnych i administracyjnych. Przy wyłanianiu członków realizowana jest bowiem podstawowa zasada — wyboru sędziów przez sędziów. Gwarancją samorządności sądownictwa są ponadto kompetencje Najwyższej Rady Sądownictwa oraz Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego, mające fundamentalne znaczenie dla zapewnienia autonomii i niezależności sądownictwa od pozostałych władz.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red. ; Grabowska, Sabina. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.22

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol. ; eng.

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 227-239

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2019

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm