Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego jako organ samorządu sądownictwa administracyjnego we Włoszech

Alternative title:

The Presidium of the Administrative Judiciary Council as the organ of the administrative judiciary in Italy

Creator:

Haczkowska, Monika

ORCID:

0000-0001-6502-8117

Subject and Keywords:

Włochy   sądownictwo administracyjne   Rada Stanu   Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego   niezależność sądów   niezawisłość sędziów   samorządność sądownictwa

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

W systemie prawnym Republiki Włoskiej występują dwa organy samorządu sądownictwa, gwarantujące niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Najwyższa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności sądownictwa powszechnego, a Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego — sądownictwa administracyjnego. Mimo odmiennego składu obu organów każdy z nich zapewnia właściwą reprezentację sędziów odpowiednio sądów powszechnych i administracyjnych. Przy wyłanianiu członków realizowana jest bowiem podstawowa zasada — wyboru sędziów przez sędziów. Gwarancją samorządności sądownictwa są ponadto kompetencje Najwyższej Rady Sądownictwa oraz Prezydium Rady Sądownictwa Administracyjnego, mające fundamentalne znaczenie dla zapewnienia autonomii i niezależności sądownictwa od pozostałych władz.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.22

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 227-239

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm