Obiekt

Tytuł: Rada Sądownictwa Irlandii Północnej

PLMET:

kliknij tutaj, żeby przejść

Tytuł:

Rada Sądownictwa Irlandii Północnej

Tytuł odmienny:

Judges’ Council for Northern Ireland

Autor:

Gajda, Agnieszka

ORCID:

0000-0003-1348-174X

Temat i słowa kluczowe:

Judges’ Council for Northern Ireland   Northern Ireland   judiciary   judicial independence  
Rada Sądownictwa Irlandii Północnej   Irlandia Północna   sądownictwo   niezależność sądownictwa

Opis:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstrakt:

The Judges’ Council for Northern Ireland was established in 2010. The only legal basis defining the principles of its operation and the procedure for appointing its members is the “constitution” adopted by the Council itself — the rules governing its action. The author analyses the competence and practice of this body and concludes that the Council has no imperative powers and that its role is limited to that of an advisory role. It has not been given the powers that are usually given to bodies of a similar nature. Despite this, the Lord Chief Justice of Northern Ireland, as head of the judiciary, before making specific decisions usually decides to consult them with representatives of various judicial circles represented in the Council, which increases public confidence in his decisions and confidence in the judiciary.  
Rada Sądownictwa Irlandii Północnej została powołana w 2010 roku. Jedynym aktem, w którym uregulowane zostały zasady jej działania oraz tryb powoływania jej członków jest uchwalana przez samą Radę „konstytucja” — regulamin jej działania. Autorka analizuje kompetencje i praktykę działania tego organu i dochodzi do wniosku, że Rada nie ma żadnych władczych kompetencji, a jej rolę ograniczono wyłącznie do roli doradczej. Nie przyznano jej tych kompetencji, które zazwyczaj przyznaje się organom o podobnym charakterze. Mimo to Lord Naczelny Sędzia Irlandii Północnej, jako zwierzchnik sądownictwa, przed podjęciem konkretnych decyzji z reguły decyduje się na skonsultowanie ich z reprezentantami różnych środowisk sędziowskich reprezentowanych w Radzie, co realnie wpływa na wzrost zaufania do podejmowanych przez niego decyzji i zaufania do samego sądownictwa.

Miejsce wydania:

Wrocław

Wydawca:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Współtwórca:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Data wydania:

2019

Data zastrzeżenia praw autorskich.:

2019

Typ zasobu:

text  
tekst

Szczegółowy typ zasobu:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identyfikator:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108951

DOI:

10.19195/0137-1134.119.19

Źródło:

PAd P 101660 II

Język:

pol   eng

Powiązanie:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 195-203

Katalog BUWr:

kliknij tutaj, żeby przejść

Jest wersją:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Prawa dostępu:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

Licencja:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Właściciel praw:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Opis www:

WR U/PAdjm

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

24 lis 2021

Data dodania obiektu:

10 cze 2020

Liczba wyświetleń treści obiektu:

23

Liczba wyświetleń treści obiektu w formacie PDF

23

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118631

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Nazwa wydania Data
Rada Sądownictwa Irlandii Północnej 24 lis 2021

Obiekty Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji