Object

Title: Rada Sądownictwa Irlandii Północnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rada Sądownictwa Irlandii Północnej

Alternative title:

Judges’ Council for Northern Ireland

Creator:

Gajda, Agnieszka

ORCID:

0000-0003-1348-174X

Subject and Keywords:

Judges’ Council for Northern Ireland   Northern Ireland   judiciary   judicial independence  
Rada Sądownictwa Irlandii Północnej   Irlandia Północna   sądownictwo   niezależność sądownictwa

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

The Judges’ Council for Northern Ireland was established in 2010. The only legal basis defining the principles of its operation and the procedure for appointing its members is the “constitution” adopted by the Council itself — the rules governing its action. The author analyses the competence and practice of this body and concludes that the Council has no imperative powers and that its role is limited to that of an advisory role. It has not been given the powers that are usually given to bodies of a similar nature. Despite this, the Lord Chief Justice of Northern Ireland, as head of the judiciary, before making specific decisions usually decides to consult them with representatives of various judicial circles represented in the Council, which increases public confidence in his decisions and confidence in the judiciary.  

Rada Sądownictwa Irlandii Północnej została powołana w 2010 roku. Jedynym aktem, w którym uregulowane zostały zasady jej działania oraz tryb powoływania jej członków jest uchwalana przez samą Radę „konstytucja” — regulamin jej działania. Autorka analizuje kompetencje i praktykę działania tego organu i dochodzi do wniosku, że Rada nie ma żadnych władczych kompetencji, a jej rolę ograniczono wyłącznie do roli doradczej. Nie przyznano jej tych kompetencji, które zazwyczaj przyznaje się organom o podobnym charakterze. Mimo to Lord Naczelny Sędzia Irlandii Północnej, jako zwierzchnik sądownictwa, przed podjęciem konkretnych decyzji z reguły decyduje się na skonsultowanie ich z reprezentantami różnych środowisk sędziowskich reprezentowanych w Radzie, co realnie wpływa na wzrost zaufania do podejmowanych przez niego decyzji i zaufania do samego sądownictwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108951   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.19

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 195-203

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

65

Number of object content views in PDF format

69

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118631

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Rada Sądownictwa Irlandii Północnej Jan 12, 2023

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information