Object

Title: Rada Sędziowska oraz Komisja Nominacyjna dla Anglii i Walii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rada Sędziowska oraz Komisja Nominacyjna dla Anglii i Walii

Alternative title:

Judges’ Council and Judicial Appointment Commission

Creator:

Urbaniak, Krzysztof

ORCID:

0000-0002-0735-8924

Subject and Keywords:

Judges’ Council   Judicial Appointment Commission   judiciary   independence of the judiciary  
Rada Sędziowska dla Anglii i Walii   Komisja Nominacyjna dla Anglii i Walii   władza sądownicza   niezależność sądów

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

The judiciary in the United Kingdom is a phenomenon in Europe. Despite the fact that the role of judges in the common law system was significantly greater than in continental law systems, the British system lacked formal, institutional safeguards of the independence of the courts and the independence of judges. This principle was seen as a constitutional convention. The Judges’ Council, being the representation of judges, had only the status of an internal judicial body and an advisory role to the Lord Chief Justice. The reforms of the justice system introduced at the beginning of the 20th century, including the establishment of the Judicial Appointments Commission, undoubtedly influenced the strengthening of the independence of the courts against the executive and increased the influence of the judicial community on the appointment system of judicial offices in England and Wales.  

Władza sądownicza Zjednoczonego Królestwa jest fenomenem w skali europejskiej. Mimo że rola sędziów w systemie common law była znacznie większa niż w systemach prawa kontynentalnego, to brakowało w ustroju brytyjskim formalnych, instytucjonalnych zabezpieczeń niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Zasadę tę postrzegano jako konwenans konstytucyjny. Rada Sędziowska, będąca reprezentacją środowiska sędziowskiego, miała jedynie status organu wewnętrznego sądownictwa i pełniła funkcję doradczą wobec Lorda Naczelnego Sędziego. Wprowadzone na początku XX wieku reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym ustanowienie Komisji Nominacyjnej, niewątpliwie wpłynęły na umocnienie niezależności sądów wobec egzekutywy i zwiększyły wpływ środowiska sędziowskiego na obsadzanie urzędów sędziowskich w Anglii i Walii.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108950   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.18

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 181-194

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

93

Number of object content views in PDF format

95

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118630

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information