Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rada Sądownicza w systemie organów konstytucyjnych Republiki Słowackiej

Alternative title:

The Judicial Council in the system of constitutional bodies of the Slovak Republic

Creator:

Bujňáková, Mária   Krunková, Alena   Grabowska, Sabina

ORCID:

0000-0002-6574-1411   0000-0002-4327-4795   0000-0003-0530-708X

Subject and Keywords:

Słowacja   Rada Sądownictwa   władza sądownicza   sędzia   władza   konstytucja

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

Badanie analizuje pozycję polityczną, skład, organizację i kompetencje Rady Sądownictwa na Słowacji. Jest to organ konstytucyjny (art. 141a), który strzeże niezależności instytucji odpowiedzialnej za wybór i awans sędziów. Włączenie Rady Sądowniczej do siódmego rozdziału Konstytucji miało podkreślić jej niezależność od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Celem tekstu jest ukazanie zasad funkcjonowania instytucji i ewolucji włączenia jej do systemu prawnego Słowacji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.15

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 151-160

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm