Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Krajowa Rada Sądownictwa w Polsce

Creator:

Patyra, Sławomir

ORCID:

0000-0002-6331-9006

Subject and Keywords:

Krajowa Rada Sądownictwa   niezawisłość sędziowska   naruszenie Konstytucji

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

Artykuł dotyczy pozycji ustrojowej Krajowej Rady Sądownictwa w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. Autor analizuje konstytucyjne podstawy funkcjonowania tego organu oraz jego zadania w zakresie stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Wskazuje na zmiany, jakie w odniesieniu do procedury funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa zostały wprowadzone w poprzedniej kadencji Sejmu. Krytycznie odnosi się w szczególności do procedury wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa przez Sejm, wskazując na niezgodność z Konstytucją przyjętych w tym zakresie przepisów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.119.12

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 123-134

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii