Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rada Sądownictwa na Łotwie

Creator:

Wygoda, Krzysztof   Abu Gholeh, Magdalena

ORCID:

0000-0002-0997-5512   0000-0003-0354-7581

Subject and Keywords:

Łotwa   Rada Sądownictwa   władza sądownicza   sędzia   władza   konstytucja

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

Łotewska Rada Sądownictwa (Tieslietu padome) jest centralnym pozakonstytucyjnym organem państwa powiązanym funkcjonalnie z władzą sądowniczą. W jej skład wchodzą nie tylko sędziowie, lecz także przedstawiciele zawodów prawniczych oraz przedstawiciele innych władz, czyli Minister Sprawiedliwości (tieslietu ministrs), Prokurator Generalny (ģenerālprokurors), przewodniczący Sejmowej Komisji Prawnej (Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs) lub wskazani przez nich zastępcy. Mieszany skład Rady nie dyskwalifikuje jej jako ciała niezależnego, mogącego potencjalnie skutecznie realizować zadania związane z ochroną niezawisłości sądów i niezależności władzy sądowniczej. Łotewska Rada Sądownictwa jest jednak organem o bardzo szerokim spektrum działania, który choć nie wynika bezpośrednio z konstytucji (Satversme), pozwala jej swobodnie realizować nie tylko kompetencje wnioskodawcze (zarówno w relacji z Saeima, jak i TK) i opiniodawcze, lecz także decyzyjne (w kwestiach koncepcyjnych i organizacyjnych sądownictwa oraz sprawach związanych ze ścieżką kariery sędziów). Ustawowy charakter kompetencji pozwala dość swobodnie kształtować ich zakres, dając możliwość dostosowywania zadań Rady do zmieniających się potrzeb państwa, co oczywiście można postrzegać jako zaletę, ale i wadę modelu funkcjonowania Tieslietu padome

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.119.10

Source:

PAd P 101660

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 103-111

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii