Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rada Sądownictwa Republiki Litewskiej

Alternative title:

Judicial Council of the Republic of Lithuania

Creator:

Balicki, Ryszard (1968- ) ; Juškevičiūtė-Vilienė, Agne

ORCID:

0000-0002-9192-908X ; 0000-0002-0295-054X

Subject and Keywords:

Litwa ; Rada Sądownictwa ; władza sądownicza ; sędzia ; władza ; konstytucja

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

Artykuł analizuje pozycję polityczną, skład, organizację i kompetencje Rady Sądowni-ctwa w Republice Litewskiej. Jest to organ konstytucyjny, który strzeże niezależności instytucji odpowiedzialnej za wybór i awans sędziów. Celem tego tekstu jest przedstawienie zasad funkcjonowania instytucji i ewolucji włączenia jej do systemu prawnego Republiki Litewskiej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red. ; Grabowska, Sabina. Red. ; Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Resource Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe) ; artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134 ; ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol. ; eng.

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 93-101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o., Wrocław 2019

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm