Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rozproszony system organów stojących na straży niezależności i niezawisłości sędziów w Irlandii

Alternative title:

A dispersed system of bodies safeguardingthe independence of judges in Ireland

Creator:

Kuźnicka-Błaszkowska, Dominika

ORCID:

0000-0001-8804-569X

Subject and Keywords:

Irlandia   reforma sądownictwa   Rada Sądownicza

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

W rankingu przeprowadzonym przez Komisję Europejską system władzy sądowniczej w Irlandii został zakwalifi kowany jako drugi w Europie, ze względu na wysoki stopień niezależności sądów od pozostałych organów. Jednocześnie system ten, inaczej niż w wielu innych państwach Europy, ma charakter silnie rozproszony. Ostatnie lata to czas reformy organizacji sądownictwa, a wprowadzona w lipcu 2019 roku ustawa The Judicial Council Act miała rozwiązać większość palących problemów. Pomimo wyposażenia nowo powstałej Rady Sądowniczej w wiele kompetencji wydaje się, że bez gruntownej zmiany całego systemu i stworzenia organu, który byłby odpowiedzialny za wykonywanie przynajmniej większości zadań związanych z administrowaniem sądownictwa, sytuacja sędziów w Irlandii się nie poprawi.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.8

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 83-92

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm