Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Najwyższa Rada Korpusu Urzędników Sądowych we Francji

Alternative title:

High Council of the Judiciary in France

Creator:

Dyjak, Daniel

ORCID:

0000-0001-8514-5628

Subject and Keywords:

Najwyższa Rada Korpusu Urzędników Sądowych   Najwyższa Rada Sądownictwa   Francja   Konstytucja V Republiki   reforma sądownictwa   Conseil Supérieur de la Magistrature   CSM

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

Artykuł jest omówieniem pozycji ustrojowej Najwyższej Rady Korpusu Urzędników Sądowych we Francji, a także wielu zmian, jakie organ ten przeszedł w wyniku kilku nowelizacji Konstytucji V Republiki. Ustanowiona początkowo jako ciało podporządkowane egzekutywie, Najwyższa Rada stopniowo ewoluuje ku większej niezależności. Służy temu między innymi zwiększanie reprezentacji sędziów i prokuratorów w składzie Rady, wzmacnianie jej kompetencji w zakresie nominowania sędziów, a także zwiększenie uprawnień związanych z prowadzeniem spraw dyscyplinarnych. Nie jest to jednak etap zamknięty, gdyż planowane są dalsze zmiany zmierzające ku jeszcze większej emancypacji Najwyższej Rady.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134  
ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.5

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 49-57

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm