Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rada do spraw Administracji Sądów w Estonii

Creator:

Dąbrowski, Marcin

ORCID:

0000-0001-8780-9715

Subject and Keywords:

Estonia   Rada do spraw Administracji Sądów   władza sądownicza   sędzia   konstytucja

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

Rada do spraw Administracji Sądów w Estonii nie jest typowym krajowym organem sądownictwa, który aktywnie bierze udział w powoływaniu sędziów i który stoi na straży ich niezawisłości i niezależności sądów. Jest ona organem, który został powołany do współadministrowania sądami i kontrolowania (ograniczenia) kompetencji ministra sprawiedliwości. Taki status Rady jest efektem pominięcia tego organu w postanowieniach Konstytucji Republiki Estonii. Pozycja Rady została ukształtowana na poziomie ustaw w ciągu dziesięciu lat po uchwaleniu Konstytucji Estonii. Ochrona sądów realizowana jest jako funkcja dodatkowa. Zasadniczym zadaniem Rady jest usprawnienie zarządzania sądami

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.4

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 39-48

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm