Object

Title: Rady Sądownictwa w Danii

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rady Sądownictwa w Danii

Alternative title:

Councils for the Judiciary in Denmark

Creator:

Jarosz-Żukowska, Sylwia

ORCID:

0000-0003-3270-710X

Subject and Keywords:

Danish Court Administration   Council for Judicial Appointments   legal status   composition   competences  
Duńska Administracja Sądowa   Rada do spraw Nominacji Sędziowskich   status prawny   kompetencje

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

The purpose of this study is to discuss the political position, composition and competences of two independent judicial institutions operating in Denmark, namely the Danish Court Administration and Council for Judicial Appointments. Their establishment in 1998 they began operating on 1 July 1999 was undoubtedly the implementation of the constitutional guarantees of independence of judges, and in practice it also became an important factor in the very high level of confi dence of Danish society in the justice system. Both Danish judicial councils are statutory bodies because the 1953 constitution does not require the establishment of such institutions.  

Celem niniejszego opracowania jest omówienie pozycji ustrojowej, składu oraz kompetencji dwóch niezależnych instytucji do spraw sądownictwa funkcjonujących w Danii, mianowicie Administracji Sądowej oraz Rady do spraw Nominacji Sędziowskich. Ich powołanie w 1998 roku (działalność rozpoczęły 1 lipca 1999 roku) stanowiło niewątpliwie realizację konstytucyjnych gwarancji niezależności sędziów, a w praktyce stało się także ważnym czynnikiem bardzo wysokiego zaufania społeczeństwa duńskiego do wymiaru sprawiedliwości. Obie duńskie rady sądownictwa są organami ustawowymi, ponieważ konstytucja z 1953 roku nie wymaga powołania tego rodzaju instytucji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108935   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.3

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 27-38

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 10, 2020

Number of object content hits:

28

Number of object content views in PDF format

29

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118615

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Rady Sądownictwa w Danii Jan 12, 2023

This page uses 'cookies'. More information