Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Rady Sądownictwa w Danii

Creator:

Jarosz-Żukowska, Sylwia

ORCID:

0000-0003-3270-710X

Subject and Keywords:

Duńska Administracja Sądowa   Rada do spraw Nominacji Sędziowskich   status prawny   kompetencje

Description:

Tyt. tomu: Rady sądownictwa w wybranych krajach europejskich

Abstract:

Celem niniejszego opracowania jest omówienie pozycji ustrojowej, składu oraz kompetencji dwóch niezależnych instytucji do spraw sądownictwa funkcjonujących w Danii, mianowicie Administracji Sądowej oraz Rady do spraw Nominacji Sędziowskich. Ich powołanie w 1998 roku (działalność rozpoczęły 1 lipca 1999 roku) stanowiło niewątpliwie realizację konstytucyjnych gwarancji niezależności sędziów, a w praktyce stało się także ważnym czynnikiem bardzo wysokiego zaufania społeczeństwa duńskiego do wymiaru sprawiedliwości. Obie duńskie rady sądownictwa są organami ustawowymi, ponieważ konstytucja z 1953 roku nie wymaga powołania tego rodzaju instytucji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Grabowska, Sabina. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

Resource Type:

tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.119.3

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3946. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 119, s. 27-38

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm