PLMET:

click here to follow the link

Title:

Historia dla Miłosza z IV klasy : myślenie historyczne dla najmłodszych

Creator:

Wojdon, Joanna

Subject and Keywords:

edukacja historyczna ; myślenie historyczne ; edukacja w szkole podstawowej ; lekcje historii ; historia Polski ; scenariusze lekcji ; środki dydaktyczne ; szkoła podstawowa ; 4 klasa ; podręcznik szkolny

Abstract:

Zestaw materiałów dydaktycznych do nauczania historii Polski w IV klasie szkoły podstawowej. Tom zawiera zestaw materiałów dydaktycznych do historii Polski dla IV klasy szkoły podstawowej. Zgodnie z podstawą programową nauczania historii, obowiązującą od 2018 r., jest to kurs propedeutyczny, oparty o wybitne postaci i kluczowe wydarzenia od chrztu Mieszka I do powstania NSZZ „Solidarność”. Wymagane prawem treści potraktowane zostały jako preteksty do zapoznania uczniów z warsztatem naukowym historyka: krytyczną analizą materiałów źródłowych, dostrzeganiem obecności historii w przestrzeni publicznej, ciągłości i zmiany, doniosłości historycznej, rozwijaniem myślenia przyczynowo-skutkowego, uwrażliwiania na etyczne aspekty historii i badań nad nią. Poszczególne lekcje pokazują, że historia nie jest bajką o przeszłości ani zamkniętym zbiorem wiedzy, lecz ciągłym przedmiotem badań i dyskusji, do których mogą się włączyć także uczniowie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych Instytut Historyczny ; click here to follow the link

Date issued:

2020

Resource Type:

e-książka

Identifier:

ISBN 978-83-955113-0-1

Language:

pol

Access rights:

Publikacja jest dostępna publicznie w ograniczonym zakresie

License:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego ; click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Joanna Wojdon 2020

Autor opisu:

TK